מדיניות הפרטיות באתר Yacht2

פרטיות

אתר Yacht2 מתחייב על שמירת הפרטיות כמצוין להלן:

פרטים שיימסרו דרך האתר ישמשו למטרה לשמם נמסרו בלבד. מפעילי האתר לא יעבירו כל מידע שנמסר באמצעות האתר לגורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש/ת.

  1. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש,כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר), וכו' ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
  2. כל מידע אחר שיוזן על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר (כגון עיסוק, מצב-משפחתי וכיו"ב) עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת על-מנת לאפשר לחברי האתר לזהות ולהכיר זה את זה.
  3. למפעילי האתר זכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו.
  4. יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים (פרסונליים) אליו, המתאימים לנתוניו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
  5. המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית בקשה לצוות האתר.